Powołanie grona eksperckiego

W niedzielę, 5 lipca 2020 r. została powołana Kapituła Programu „ORLĘTA GOSPODARKI”.

W jej skład weszli:

  • prof.zw.dr hab. Józef Oleński – Uniwersytet Rzeszowski
  • dr Stanisław Kluza – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Ernest Frankowski – ITnine
  • Anna Korbela – AAK Kancelaria Prawna i Patentowa

Zadaniem Kapituły jest nadzór merytoryczny nad tematyką i przebiegiem poszczególnych projektów Programu „ORLĘTA GOSPODARKI”, tj.:

  • e-kursu „PODSTAWY BIZNESU”,
  • e-konkursu powiatowego,
  • e-kursu „ROZWIŃ SKRZYDŁA”,
  • e-konkursu wojewódzkiego.