„Triathlon Przedsiębiorczości KGW” to forum na FB dedykowane Uczestnikom tego Projektu. Pełni funkcję informacyjną.


Aktualnie Triathlon Przedsiębiorczości KGW dostępny jest dla Kół Gospodyń Wiejskich z woj. pomorskiego, które zgłosiły się do pilotażu tego Projektu. Projekt rozpoczynamy szkoleniem KGW. Uczestniczy w nim 16 KGW z całego woj. pomorskiego.

Link do Grupy: https://www.facebook.com/groups/711666813296426