Projekt składa się z pakietu 4-ch oddzielnych e-kursów i jest rozwinięciem projektu „PODSTAWY BIZNESU”. Każdy e-kurs składa się z 30-tu lekcji.
Celem projektu jest głębsze poznanie i ćwiczenie wybranych umiejętności biznesowych, mających kluczowe znaczenie dla prowadzenia firmy. Zaprezentowane w e-kursach przykłady pomogą lepiej zrozumieć i opanować ćwiczone umiejętności.
Do udziału w projekcie mogą być zaproszeni wyłącznie laureaci e-konkursu powiatowego.
Projekt jest realizowany w województwie, w którym e-konkurs powiatowy został zrealizowany, w co najmniej 60% powiatów.