Prof. zw. dr hab. Józef Oleński, Centrum Badań Transgranicznych i Regionalnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, b. pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i Uczelni Łazarskiego. W latach 1992-1995 i 2006-2011 prezes Głównego Urzędu Statystycznego, przewodniczący Komisji Statystycznej ONZ w latach 1994-1995. Autor ponad 350 publikacji i opracowań naukowych z zakresu informatyki, zarządzania i statystyki. Członek Międzynarodowego Instytutu Statystycznego.