Nasza historia

Pomysł założenia Stowarzyszenia „ORLĘTA GOSPODARKI” pojawił się na wiosnę 2019 roku.

Początkowo prowadziliśmy jedynie rozmowy, dyskutowaliśmy w swoim gronie, snuliśmy różne plany i rozważaliśmy obszary możliwej aktywności.

Planowaliśmy działalność spokojnie, rozważnie i bez pośpiechu.

Sytuacja zmieniła się wraz z pojawieniem się w Polsce pandemii COVID-19.

Zrozumieliśmy wtedy, że trzeba działać! I to szybko!

Zrozumieliśmy, że jeśli mamy coś do zaoferowania „światu”, to należy to zrobić już…!

I wreszcie stało się.

Dnia, 27.04.2020 roku na spotkaniu założycielskim w Wejherowie zostało powołane do życia nasze Stowarzyszenie. Zostało zarejestrowane 05.05.2020 roku i wpisane pod numerem 36 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Wejherowskiego.

Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Andrzej Sawczyn.