Stanisław Kluza (l.48) – dr ekonomii, twórca nadzoru KNF, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (2006-11), Minister Finansów i Wiceminister Finansów (2006), prezes Banku Ochrony Środowiska S.A. (2016-17), główny ekonomista i dyrektor dep. analiz w Banku Gospodarki Żywnościowej (2002-06). Pracownik naukowy w Szkole Głównej Handlowej, związany z Instytutem Statystyki i Demografii (od 1994). Założyciel Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz – QUANT TANK. Specjalizacja naukowa: polityka pieniężna, statystyka, ekonometria, makroekonomia, bankowość oraz badania koniunktury. Autor licznych prezentacji i referatów w zakresie polityki rynku pracy i polityki rodzinnej.