ANNA KORBELA

rzecznik patentowy,
Europejski Rzecznik Patentowy,
radca prawny,
zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1992). Ukończyła kolejno aplikacje: sędziowską (1994), radcowską (1996) i rzeczniowską (1997). Przygotowuje się do wykonywania zawodu rzecznika patentowego pod kierunkiem swojej mamy mgr inż. Heleny Dawid (nr wpisu na Listę rzeczników patentowych: 917).
Zakłada kancelarię prawno-patentową specjalizującą się w problematyce prawa własności intelektualnej.

 

W latach 2003-2006 Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Od dnia 27 listopada 2009 r. do 5 listopada 2017 r. Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
Członek krajowych i zagranicznych instytucji i organizacji, w tym m.in.:

  • współprzewodnicząca Zespołu eksperckiego do spraw reformy prawa własności przemysłowej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji,
  • na zaproszenie Prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego członek SACEPO [Standing Advisory Committee before the EPO – Komitet Doradczy przy Europejskim Urzędzie Patentowym],
  • w latach 2011-2017 full member Council epi [członek Rady Instytutu zawodowych pełnomocników występujących przed Europejskim Urzędem Patentowym],
  • w latach 2014 r-2017 członek Zarządu epi [Board of epi].